Gratis advertentie

Bedoeld voor kleine advertenties die betrekking hebben op verkoop van paarden en alles wat met paarden te maken heeft.

Of voor het gratis opgeven van gestolen paarden met foto (behoudens verzekeringen) of evenementen of voor het informatie aanbieden van stamboeken. Bedoeld voor de particuliere markt.

Voor verzekerings maatschappijen gelden speciale tarieven, prijsopgaven hiervoor geschieden na aanvraag offerte.

Zakelijke advertenties worden NIET door ons geplaatst onder deze rubriek. De advertentie blijft na plaatsing gedurende 6 maanden op onze web-site staan.
Bij eerdere afmelding per post of e-mail, wordt deze zsm aangepast (telefoonnummer en e-mail worden verwijderd) om U te ontzien van onnodige reacties van eventuele aspirant-kopers.


Advertentie met foto
                    € 6,-- incl btw

Bedoeld voor tekstadvertenties met foto van het paard of andere aangeboden zaken.
Bv : uitrusting ; trailers ; gebruikte kleding ; landhuizen ; enz. Bedoeld voor de particuliere en eventueel zakelijke markt mits aanmelding per stuk gebeurt.

Zakelijke advertenties                  € 24.-- excl btw

Bedoeld voor tekstadvertenties met 2 foto's of 1 foto en bedrijfslogo die worden geplaatst op de pagina van "adverteerders A t/m Z".. Voor Adverteerders die gerelateerd zijn aan zaken die met paarden te maken hebben. Voor bedrijven zonder een eigen website die zich willen profileren op het internet. Bv: Hengstenhouderijen, Stoeterijen, Maneges, Pensionstalling, Ruitersportzaken, Stamboeken (Gratis), Makelaars, Trailer bedrijven, Paardenphysio, enz.
U krijgt de beschikking over 1 complete pagina met 2 foto's en diverse tekstregels. Deze aanvraag geld voor de periode van 1 jaar. En zal zonder afzegging , 3 maanden voor het aflopen van deze termijn, door ons automatisch verlengd worden onder bovenstaande condities.

Al onze publicaties worden geplaatst tegen op deze site vermeld tarief, met uitzondering van de GRATIS advertenties
Horsetrader is niet aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de kwaliteit van alle door derden aangeboden paarden, artikelen en andere op deze site opgenomen advertenties.
Wij behouden ons het recht van drukfouten voor.

Wij behouden ons het recht voor om ongepaste advertenties te weigeren.
Plaatsing vind plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van de benodigde gegevens en Betalingen per bank op reknr. 57.29.04.010 tnv Horsetrader o.v.v naam, adres en tel nr.

Bedrijven ontvangen na betaling een factuur per post incl btw.

Alle aan ons toegestuurde foto's blijven in ons bezit, tenzij men een voldoende gefrankeerde enveloppe meestuurt, geadresseerd aan zichzelf , dan zullen deze geretourneerd worden aan de afzender.

Uw e-mail adres wordt NIET uitgeleverd of verkocht aan derden. Alleen in gevallen waarbij dit gerechtelijk gezien noodzakelijk is.
Alle aanmeldingen kunnen alleen via e-mail of per post.

Voor meer informatie

info@horsetrader.nl of postadres: Ambrosiushof 45 , 5254HB Haarsteeg (NBr), NL